โครงการตักบาตรถนนสายบุญ ครั้งที่ 8

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอเชิญร่วม  สืบสานประเพณีทำบุญ ตักบาตร  ในวันที่ อังคารที่ 18 มิถุนายน 2561   เวลาประมาณ 07.30  น  ณ วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา......
 

ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ที่จัดขึ้นทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีทำบุญ ตักบาตร เป็นการสร้างความสุข ความสมานฉันท์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน และส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม โดยครั้งต่อไปของโครงการตักบาตร“ถนนสายบุญ” 
 
เวลาประมาณ 07.30  น.  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน นางธิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม นายนิกร  จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี ตำบลพนมสารคาม ขอเรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการตักบาตรถนนสายบุญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการสร้างความสุข ความสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญทางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมกับอำเภอพนมสารคาม จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญ รู้จักการให้ทาน 
Visitors: 84,200