โครงการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชุมชนประจำปี 2561


โครงการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชุมชนประจำปี 2561   เวลา 09.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชุมชนประจำปี 2561 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนมสารคามได้ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จะกิจกรรมสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียน ระดับประถมศึกษา 70 คน หลักสูตร 5 วัน โดยการเรียนการสอนในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การฝึกทักษะ ในการช่วยเหลือตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ นักเรียนที่ผ่านการเรียนว่ายน้ำสามารถเอาตัวรอดเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและ ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อลดสถิติการชีวิตจากการจมน้ำของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีเด็กมีเด็กจมน้ำและเสียชีวิตทั่วประเทศจำนวน 708 ราย

Visitors: 84,200