การซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลพนมสารคาม เป็นชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าและระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอพนมสารคาม บ้านเรือนของประชาชาชนชาวพนมสารคามมีลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 60 ปี หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างอย่างมหาศาลที่มีผลกระทบทั้งต่อชุมชนและการพัฒนาประเทศ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นนโยบายที่นายกเทศมนตรีให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีรวดเร็ว มีความพร้อมของอุปกรณ์และกำลังพล มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

นอกจากการฝึกซ้อมร่างกายทุกวัน ในยามเช้าแล้วนั้น ในทุกวันพุธ เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องดำเนินการซ้อมการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญมีการทำงานเป็นทีม และมีเวรผลัดเปลี่ยนรับผิดชอบพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง (หากเจ้าหน้าที่เวรหลักไม่อยู่เวร จะมีการดำเนินการทางวินัย)

 

 

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชน พบเหตุอัคคีภัย ในเขตท้องที่เทศบาลตำบลพนมสารคาม แจ้ง 199 และ 038-55551 

(ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพนมสารคาม)

Visitors: 84,200