งานปรับขยายไหล่ทางบริเวณถนนริมคลองท่าลาด

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ลงพื้นที่หน้างานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานปรับขยายไหล่ทางบริเวณ ถนนริมคลองท่าลาด ทางเข้าโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ซึ่งเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อไปยังถนน 304 และมีพี่น้องประชาชนใช้เส้นทางนี้ ในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งบุตรหลานไปโรงเรียน และเดินทางไปออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะหนองพานเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพถนนที่ค่อนข้างแคบ มีโค้งหักศอกและพื้นดินบริเวณไหล่ทางมีความลาดชัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ในการนี้ เทศบาลตำบลพนมสารคามจึงได้นำดินมาถมเพื่อปรับขยายไหล่ทางให้กว้างและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

โดยเทศบาลฯ ต้องขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว โปรดเพิ่มความระมัดระวัง ขับรถด้วยความไม่ประมาท มีน้ำใจและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรที่อาจเกิดขึ้น และต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 84,200