ช่วยเหลือและมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง <<


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30 น. นายคงเดช มหาราช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอพนมสารคาม นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นายปัจจัย เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลพนมสารคาม คณะผู้บริหารและสมาชิกแคร์กิฟเวอร์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมมอบรถวิลแชร์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตำบลพนมสารคาม จำนวน 8 ราย

โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่โรงพยาบาลพนมสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และเทศบาลตำบลพนมสารคาม ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลพนมสารคามและสมาชิกแคร์กิฟเวอร์ จะทำหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและประเมินพัฒนาการทางสุขภาพของผู้ป่วยอยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของท่าน และไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคามเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-551881 ต่อ 104

Visitors: 86,435