ประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามจัดการประชุม สมาชิกกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปัจจัย เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลพนมสารคาม เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและกิจกรรมของกลุ่มให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป ....

Visitors: 89,134