ป้องกันไข้เลือดออกปี 2561

วันที่ 4 พ.ค. 2561  เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลพนมสารคามจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจากนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเดินรณรงค์แจกลูกบอลปูนแดงให้กับพี่น้องประชาชนชาวพนมสารคาม เพื่อร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน สำหรับท่านใด ที่ต้องการขอรับลูกบอลปูนแดงที่ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายสามารถ ติดต่อ ไ้ด้ที่สมาชิก อสม.ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ หรือขอรับได้ที่ กองสาธารณสุข โทร 038-551881 ต่อ 104

Visitors: 83,978