ต้อนรับกลุ่มธรรมะบ้านฮาตาริ

กลุ่มธรรมะบ้านฮาตาริ บริจาคเครื่องเล่น MP3 ให้แก่เทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้สูงอายุที่อยุ่ในภาวะติดบ้านติดเตียง จำนวน 9 เครื่อง โดยนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตีตำบลพนมสารคามเป็นตัวแทนรับมอบ

Visitors: 89,134