สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนระบบอิเล็คทอนิคส์

>>กกต.ลงพื้นที่ สาธิตการใช้เครื่อง ลงคะแนนระบบอิเล็คทอนิคส์<<

วันนี้ เวลา 13.00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สาธิต การใช้เครื่องลงคะแนนด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ ที่มีความสะดวก ไม่ยุ่งยากเพราะประชาชนใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนเท่านั้น ขณะที่โอกาสเกิดบัตรเสียก็น้อยมากเพราะหากมีการลงคะแนนผิดวิธี กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะทราบได้ทันทีจากสถานะสัญญาณไฟสีเขียวและสีแดงด้านบนตัวเครื่องและสามารถเข้าไปช่วยอธิบายวิธีการลงคะแนนที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการนับคะแนนได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อสิ้นสุดเวลาเลือกตั้งและปิดคูหาแล้ว โดยกรรมการที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องประมวลผลคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนได้และสามารถประกาศคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งได้ทันที ซึ่งข้อมูลของผู้ที่ลงคะแนนทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากข้อมูลที่ถูกบันทึกเป็นเอกสารไว้ในตัวเครื่อง 

และสามารถ ตรวจสอบ หากมีกรณีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบผลการเลือกตั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องของการนับคะแนน ได้อย่างรวดเร็ว

Visitors: 89,121