สืบสานประเพณีสงกรานต์เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนมสารคาม

สืบสานประเพณีสงกรานต์เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนมสารคาม 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นางธิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ลำดวนไม่รู้โรย ครั้งที่ 4” พร้อมด้วย ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอิทธิ ศิริลัทธยากร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุจำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมในพิธีเปิด ..

สำหรับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนมสารคาม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในอำเภอพนมสารคาม จำนวน 11 ชมรม จาก 8 ตำบล มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 16,000 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุให้สามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ติดเตียงในพื้นที่ ให้ได้รับสวัสดิการ และดูแลอย่างทั่วถึง โดยงาน ”สืบสานประเพณีสงกรานต์ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ลำดวนไม่รู้โรย ครั้งที่ 4” นี้ จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาพบกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานกว่า 500 คน มีกิจกรรมการรำวงมาตรฐานร่วมกัน การฟังพระธรรมเทศนา และการแสดงของผู้สูงอายุอีกด้วย

Visitors: 89,122