ตรวจคัดกรองมะเร็ง 2561

#สร้างความรู้ #ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง #เทศบาลตำบลพนมสารคาม 2561...

ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม #papsmear61 ขอบพระคุณ โรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และขอขอบพระคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลพนมสารคาม ในโอกาสที่ช่วยดูแลผู้มารับบริการค่ะ

ขอเชิญทุกท่าน ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคามร่วมตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคามค่ะ 

 
Visitors: 86,435