รายงานการประชุมสภาเทศบาล


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560
1.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2560 (วันที่ 27 ก.พ. 60)  Download File
2.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2560 (วันที่ 26 เม.ย. 60)  Download File
3.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 (วันที่ 30 พ.ค. 60)  Download File
4.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2560 (วันที่ 11 ส.ค. 60)  Download File
5.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560 (วันที่ 25 ส.ค. 60)  Download File
6.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 (วันที่ 26 ก.ย. 60)  Download File
7.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 60)  Download File
8.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ปี 2560 (วันที่ 10 ต.ค. 60)  Download File
9.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2560 (วันที่ 31 ต.ค. 60)  Download File
10.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 (วันที่ 27 พ.ย. 60)  Download File

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2561

1.
    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2561 (วันที่ 2 มี.ค. 61) 
Download File
2.
    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 (วันที่ 28 พ.ค. 61)
Download File
3.
    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 (วันที่ 10 ส.ค. 61)
Download File
4.
    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561 (วันที่ 27 ส.ค. 61)
Download File
5.
    รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 (วันที่ 27 ก.ย. 61)
Download File
Visitors: 50,541