ภาพบรรยากาศประชุมสภาเทศบาล

ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2561  วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 84,199