ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า 2561

วันนี้ (21ก.พ.61) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.พนมสารคาม และสมาชิก อสม. ทต.พนมสารคาม ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลจัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว โดยมีพี่น้องประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ เป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ การจัดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนนำสุนัขที่อยู่ในความดูแลมารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ทำให้สุนัขมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลง


พร้อมทั้งเป็นการ ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี และเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด และเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Visitors: 83,978