สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป้วยนอก-และอุบัติเหตุ)

ข้าราชการและผสกนิกร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป้วยนอก-และอุบัติเหตุ)และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยใน) ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม

Visitors: 84,200