ดำเนินการตกแต่งสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางเสด็จ

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ......


ดำเนินการตกแต่งสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคารผู้ป่วยใน) ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Visitors: 84,200