ประชาคมเรื่องการสร้างอุโมงค์ลอดแยกพนมสารคาม

วันนี้ (25 ม.ค.60) เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม เรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามสี่แยกไฟแดงพนมสารคาม รองรับ EEC 

โดยการประชุมแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ กว่า 500 คน

ซึ่งพี่น้องประชาชนขอให้มีการสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสี่แยกไฟแดงพนมสารคามแทนการสร้างสะพานฯ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมสารคามในอนาคตต่อไป

 
Visitors: 84,200