โครงการเยาวชนรู้รักษ์พิทักษ์สิ่งเวดล้อม

วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคาม และสมาชิก อสม. จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม "โครงการเยาวชนรู้รักษ์พิทักษ์สิ่งเวดล้อม "
น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จะได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง จากฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ร่วมกับพี่เลี้ยงสมาชิก อสม. เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ และผู้ปกครองในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน จัดกิจกรรม ณ สวนสาธารณหนองพาน

Visitors: 84,200