กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม กล่าวเปิดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  

Visitors: 84,200