ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันนี้ (26 ธ.ค.60) เวลา 18.30 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมประชาคม...เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป.....

Visitors: 89,118