การยื่นแบบและชำระภาษี 2561

ทต.พนมสารคามขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 
-ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบฯ เดือน ม.ค. - ก.พ.
-ภาษี ป้าย ยื่นแบบฯ เดือน ม.ค. - มี.ค.
-ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบฯ เดือน ม.ค. - เม.ย.
ท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมาชำระภาษีติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บชำระภาษี นอกพื้นที่
โทร 038-551881 ต่อ 102 ค่ะ


Visitors: 86,597