ประชุมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม เดือนธันวาคม

วันนี้ (6 ธ.ค.60) เวลา 09.00น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยกลุ่มอาชีพได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก  โดยมี นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ประธานกลุ่มอาชีพ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุม ซึ่งในการนี้นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ประธานกลุ่มได้มีการมอบของขวัญปีใหม่ให้แด่สมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย

Visitors: 86,434