เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เทศบาลตำบลพนมสารคามร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจ

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ดำเนินกิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองพาน)

เพื่อร่วมแสดงพลังจิตอาสา ในเขตอำเภอพนมสารคาม และเพื่อให้พื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคามมีความสะอาดสวยงาม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองพาน)

ในนามตัวแทนผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณ .....

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
โรงน้ำแข็งสมบัติ โรงน้ำดื่มสมบัติ ที่ให้การสนับสนุนน้ำแข็งตลอดกิจกรรม
ร้านสุทธิยนต์ สาขาเกาะขนุน 
บริษัทเจ.เอ็ม.พนมคอนกรีตอัดแรง 1989 จำกัด
บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด สาขาพนมสารคาม
และคุณปัญญา คลองมีคุณ โรงปลาร้าเจ้น้อย

ที่กรุณาลงทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์เพื่อจัดหาน้ำดื่มบริการให้กับจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม

ทำให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ^^"

Visitors: 89,122