กำหนดจุดติดตั้งศาลาพักรถในชุมชนโชคชัย

คุณกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม

ร่วมกับตัวแทนชุมชนโชคชัย ผอ.กฤตานนท์ คงมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพนมสารคาม และตัวแทนของแขวงการทาง ที่รับผิดชอบพื้นที่ของแขวงการทาง ในเขตทางหลวง ปรึกษาร่วมกันเพื่อกำหนดจุดก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารที่เหมาะสมและสามารถก่อสร้างได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด

ในเขตชุมชนโชคชัยเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานได้ต่อไป ...

Visitors: 84,199