อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ ณ อำเภอพนมสารคาม


วันนี้ 13 พ.ย. 2560

เทศบาลตำบลพนมสารคามร่วมกับอำเภอพนมสารคาม .....


ดำเนินการรื้อถอนซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณลานวัดท่าเกวียน พร้อมกับอัญเชิญพระอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไปประดับยังที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม

Visitors: 89,118