ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพนมสารคาม

>>การประชุมผู้ปกครองและพิธีทำบุญครบรอบ 4 ปี อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม <<

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม กล่าวเปิดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ทำบุญครบรอบ 4 ปี อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.พนมสารคาม โดยผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมนำอาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ในครั้งนี้ อันเป็นกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับเด็กๆ ปลูกฝังสิ่งที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในวันข้างหน้าต่อไป

Visitors: 89,122