ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยแสงฟ้า

วันนี้( 11.ต.ค.60) เวลา 11.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่หน้างานตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยแสงฟ้า

ทั้งนี้การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยพี่น้องประชาชนทุกท่าน สามารถติดตามข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้ที่ เว็ปไซต์เทศบาลตำบลพนมสารคาม www.phanomcity.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง ทต.พนมสารคาม โทร 038 551881 ต่อ 102 ค่ะ

Visitors: 84,200