ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันนี้ เวลา 14.30 น. เทศตำบลพนมสารคามจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้ ภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคามทุกครั้ง สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใด ต้องการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อติดตามการดำเนินงานของเทศบาลฯ ท่านสามารถติดตามกำหนดการประชุมสภาในครั้งต่อไป โดยเทศบาลตำบลพนมสารคามจะประกาศให้ทราบผ่านเสียงตามสาย สื่อโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค และเว็ปไซต์ เทศบนลตำบลพนมสารคาม www.phanomcity.go.th

Visitors: 89,118