ซ้อมแผนฉุกเฉินรถขนส่งก๊าช ประจำปี 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งพิทักษ์ปิโตรเลี่ยม จำกัด นำโดยนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ จัดโครงการซ้อมฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้ จากรถขนส่งก๊าซธรรมชาติและสารเคมีรั่วไหล ประจำปี 2560  บริเวณถนนทางหลวงสาย 304 ช่วงหน้า สถานีขนส่งอำเภอพนมสารคาม โดยมีส่วนราชการพร้อมด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพนมสารคามร่วมทำการซ้อมแผนดังกล่าว

     นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์กล่าวว่า สืบเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามีอุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นมาจากอุบัติเหตุรถขนส่งก๊าซหลายครั้ง หลายรูปแบบ เช่นการเกิดอัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล การระเบิดเป็นต้น ซึ่งผลส่งผลต่อผู้แบบเจ็บจำนวนมากดังนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งพิทักษ์ปิโตรเลี่ยม จึงได้จัดแผนฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆเช่น โรงพยาบาลพนมสารคาม มูลนิธิกู้ภัยพนมสารคาม  ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งพิทักษ์ปิโตรเลี่ยม จำกัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนมสารคาม เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน  สำหรับในเหตุการณ์จำลองครั้งนี้จะเป็นการจำลองเหตุการณ์ พนักงานขับรถขนก๊าชชนกับรถขนส่งสินค้าทำให้เกิดเพลิงไหม้  มีสารเคมีรั่วไหล ซึ่งการฝึกซ้อมแผนสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี แต่ละหน่วยงานต่างประสานงานกันทำให้เพลิงสงบอย่างรวดเร็ว


Visitors: 84,200