กิจกรรมศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลพนมสารคาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำนวตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

Visitors: 84,200