บริจาคโลหิต 18 กันยายน 2560

เทศบาลฯ....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับเทศบาลตำบลพนมสารคาม รับบริจาคโลหิต  ประจำปี  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ภายในท้องถิ่นของตนและไม่ต้องเดินทางไกล  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุก 3  เดือน ในครั้งนี้ กำหนดให้มีการบริจาคโลหิต  ในวันจันทร์ที่  18 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

จึงขอเรียนเชิญประชาชนในเขตเทศบาลฯ  และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิตในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   

Visitors: 84,200