ตรวจประเมินโครงการบูรณาการร่วมกันดูแลจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลพนมสารคาม และคณะทำงานด้านการจัดการขยะ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินขยะ จังหวัดสะอาด ที่เดินทางมาตรวจประเมินในด้านการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเทศบาลตำบลพนมสารคามได้ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชน ในการบูรณาการร่วมกันดูแลจัดการขยะในชุมชน โดยใช้หลัก 3r พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูการจัดการขยะในชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการขยะ ณ ที่ทำการชุมชนโชคชัย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Visitors: 89,118