ประชุมบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 . นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวพนมสารคาม ร่วมตั้งปณิธาน ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมหาภูมิพล อดุลยเดช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะชุมชน (MOU) การลงนามในบันทึกดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างภาครัฐ ภาคชุมชน ในท้องถิ่น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้หลัก 3R ในการดำเนินการ

Visitors: 84,200