ติดตามผลการปลูกต้นดาวเรืองวันที่ 24

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายนิกร จันธรรมาพิทักษณ์ นายกเทศมนตรี นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนางพรเพ็ญ วัฒนานุพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่เพาะชำกล้าต้นดาวเรือง ที่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคนสวนช่วยกันปลูก ในกิจกรรมนี้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลจนกว่าจะใช้ประโยชน์ ได้ต่อไป

Visitors: 84,200