ประชุมซ้อมแผนป้องกันฯ

>> วันนี้  28 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 9.00 น. เจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ มีการเตรียมความพร้อมของร่างกาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ชีพเพื่อเตรียมความพร้อม ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือและระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง <<

พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ที่หมายเลข โทร 199 , 038-551-551 , 0-3855-1881

Visitors: 89,121