ระงับเหตุเพลิงไหม้ชุมชนท่าเกวียน 3

จากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อเช้าวันเสาร์ ที่19 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา
มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จากเหตุเพลิงไหม้ บ้านไม้ จำนวน8 คูหา 
เทศบาลตำบลพนมสารคามได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมสนับสนุน รถบรรทุกน้ำ กว่า 20 คัน ดังนี้ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รถน้ำกำนันยุวดี ชัยวรวิทกุลทต.เขาหินซ้อน
ทต.ท่าถ่าน ทต.เกาะขนุน ทต.บ้านซ่อง ทต.หัวสำโรง ทต.บางคล้า อบต.พนมสารคามอบต.ดงน้อย อบต.เมืองเก่า อบต.หนองแหน ทต.แปลงยาว อบต.เกาะขนุน อบต.หนองยาว
ในการนี้ กระผมนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ขอขอบพระคุณ ทุกท่านทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำร่วมระงับอัคคีภัย อย่างรวดเร็วและทันท่วงที จนทำให้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยทุกท่าน หากมีสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้กระทำและสร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชน กระผมขอน้อมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว และขอกล่าวคำ ขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากใจ ครับ 
ผมขอแสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีน้ำใจไมตรี มอบสิ่งของน้ำดื่มและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในขณะปฏิบัติงาน และขอขอบคุณลูกน้องทุกคนที่รักในอาชีพ ที่ทำงานด้วยหัวใจ ปฏิบัติในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ คำว่าขอบคุณของผม อาจจะมีค่าน้อยเกินไปสำหรับความช่วยเหลือและความร่วมมือของทุกท่านภาคส่วน 
เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ อีกครั้งของชาวพนมสารคาม ซึ่งเราอาจจะต้องมาร่วมระดมความคิดและทบทวนกันอีกครั้ง ว่าจะทำอย่างไร ให้เมืองพนมสารคามของเรามีความปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่ นอกเหนือจากความสูญเสียผมได้เห็นถึงความมีน้ำใจไมตรี ความเสียสละต่อส่วนรวม ความรักความห่วงใย ที่คนพนมสารคามมอบให้แก่กัน "คนพนมไม่ทิ้งกัน" และขอกล่าวคำว่า "ขอบคุณ" ดังๆ อีกครั้งจากใจครับ 
...นิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม...

Visitors: 84,200