ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพนมแลนด์

วันนี้ (11 ส.ค.60) เวลา 18.30น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพนมแลนด์ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนชาวชุมชนพนมแลนด์ เป็นจำนวนมาก เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพนมแลนด์ชุดใหม่ เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารชุมชน ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเสนอความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นเมืองพนมสารคามเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ประชาชนมีความสุข และเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน...

 

Visitors: 86,437