ติดตามผลการปลูกต้นดาวเรืองในงานพิธี

นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมนายกฤตานน คงมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ลงพื้นที่เพาะชำกล้าต้นดาวเรือง ที่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคนสวนช่วยกันปลูก ในกิจกรรมนี้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลจนกว่าจะใช้ประโยชน์ ได้ต่อไป


 

 

Visitors: 89,118