ประชุมคณะกรรมการชุมชนท่าเกวียน 2

วันนี้ (4 ส.ค.60) เวลา 18.30น.

นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรี รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนตลาดท่าเกวียน 3 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนชาวพนมสารคาม เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนตลาดท่าเกวียน 3 ชุดใหม่ เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชน ในการเสนอความคิดเห็นและ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเมืองพนมสารคาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน.....

Visitors: 84,200