วันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ 10

วันนี้ เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม


“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความ ปรารถนาดี เพื่ออำนวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา...."


 “งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน ดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดินจึงต้องทำความเข้าใจในคความสำคัญของหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ และร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และสุจริต จริงใจ รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วนจะได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่ประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนตลอดไป”


พระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10

Visitors: 84,200