ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตลาดท่าเกวียน 1

ภาพบรรยากาศการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตลาดท่าเกวียน 1 เมื่อวัน พุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโดมโรงเรียน พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

Visitors: 84,199