สำรวจและวัดพื้นที่ถนนที่จะนำเข้าเทศบัญญัติ

รองกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยนายกฤตานน คงมงคล และพนักงานในกองช่างลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบสภาพถนนและการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม ตั้งแต่ถนนเทศบาล 2 ,4 ,6 และถนนเทศบาล 10  เพื่อจัดตั้งงบประมาณ ในการจัดทำโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง และท่อระบายน้ำเพื่อซ่อมแซมถนนต่อไป  .....

 

Visitors: 89,118