สำรวจชุมชนพนมวิลล่าเพื่อตั้งโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รองกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยนายกฤตานน คงมงคล และพนักงานในกองช่างลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบสภาพถนนและการระบายน้ำในชุมชนพนมวิลล่า ซอย 5 เพื่อจัดตั้งงบประมาณในการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป .....

Visitors: 84,199