ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และสมาชิก  caregiver ทต.พนมสารคาม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนำปรับใช้ในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป

Visitors: 89,119