ประชุมกำหนดแนวทางจัดทำผังเมือง

>>การประชุมผู้นำตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอพนมสารคาม เทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่เพื่อจัดทำผังเมืองและกำหนดพื้นที่สีต่างๆ ในเขตอำเภอพนมสารคามตามข้อเท็จจริง<<
วันนี้ (12 ก.ค.60) เวลา 10.30 น. นายกนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นเจ้าภาพ ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในอำเภอพนมสารคาม เพื่อวางแผนแก้ไขผังเมืองอำเภอพนมสารคาม เปลี่ยนแปลงรูปแบบสีของผังเมืองอำเภอพนมสารคามพนมสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ของประชาชนอย่างสูงสุด โดยในการประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารท้องถิ่น และกำนันในเขตอำเภอพนมสารคาม ...

 

Visitors: 86,437