ประชุมและติดตามผลผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

>>การประชุมติดตามประเมินผล การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงสภาวะพึ่งพิง<<

วันที่ 12 ก.ค.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม อาสาสมัคร Care giver เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้จัดการประชุม เพื่อติดตามและประเมินผลการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยสภาวะพึ่งพิง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมทั้งวางแผนและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

Visitors: 83,989