ประชุมยุบรวมชุมชนเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอประกาศเรื่องการยุบรวมชุมชน จาก 10 ชุมชุน เหลือ 6 ชุมชน .....

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่

ในวันและเวลาดังนี้ 

-ชุมชน ตลาดท่าเกวียน 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 256 เวลา 18.30 น. ณ โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยา

-ชุมชนตลาดท่าเกวียน 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ หน้าร้านจันทร์ฉายฟลาวเวอร์

-ชุมชนตลาดท่าเกวียน 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ โรงปลาร้าเจ๊น้อย

-ชุมชนบ้านบาน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มอาชีพ 

-ชุมชนพนมแลนด์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ สวนกมลวัลย์

-ชุมชนโชคชัย วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ สนามเด็กเล่น 1 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน 038-551881 ต่อ 109

 

Visitors: 84,200