การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ขอเชิญ พี่น้องประชาชนร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น 

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนสี่ปี 2561-2564) เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาเมืองพนมสารคาม

โดย การประชุมประชาคม จะจัดขึ้น ที่ศาลาการเรียนรู้ ข้างโบถส์วัดท่าเกวียน

>>มาร่วมกัน ระดมความคิด เสนอความต้องการและโครงการเพื่อพัฒนาเมืองพนมสารคามของเรา กันคะ <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

โทร 038-551881 ต่อ 109

 

Visitors: 84,200