ซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรชำรุดในชุมชน

วันนี้ (14 ก.ค.60) เวลา 15.00 น.นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นผิวการจราจรชำรุด บริเวณ สี่แยกโชคชัย ตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชน 

พร้อมทั้งสั่งการให้ กองช่างฯ ดำเนินการ ทำหนังสือเพื่อประสานไปยังแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวการจราจรที่ชำรุดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น 

ขณะนี้ ทต.พนมสารคาม ได้นำหินคลุกยางมะตอยสำเร็จรูป เทกลบลงบนพื้นผิวการจราจรที่เป็นหลุมลึกกว้างและปรับพื้นผิวให้เสมอกับพื้นผิวการจราจร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร และเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถขับขี่ยานพาหนะ สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

สุดท้ายนี้ นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร...ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวพนมสารคามทุกท่าน ที่คอยติดตามข่าวสาร และช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยแจ้งปัญหาและความเดือดร้อน ต่างๆ ให้กับเทศบาลทราบอยู่เสมอ 

หากปัญหาและความเดือดร้อนของท่าน อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลสามารถ ช่วยเหลือได้ และไม่ขัดต่อระเบียบกฏหมาย เทศบาลยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็วที่สุด 

หากปัญหาความเดือดร้อนของท่านเกินอำนาจหน้าที่ ที่เทศบาลสามารถช่วยเหลือได้ เทศบาลจะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป เพื่อให้เมืองพนมสารคาม ของเราเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

>>พบเห็น ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ไม่สุภาพ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ทุจริตคอรัปชั่น สามารถแจ้งได้ที่นายกเทศมนตรีโดยตรง <<

Visitors: 89,122