โครงการอบรมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

วันนี้ (14 ก.ค.60) เวลา 09.00 น. นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อบรมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

การอบรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่เทศบาลตำบลพนมสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานศึกษา โรงเรียน วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่เยาวชน

และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรเน้นในการสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันระหว่างเด็กและวิทยากร พร้อมสอดแทรกสาระและการให้ความรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป ....

Visitors: 84,200